Glock for police PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 11:22 น.
 

NEW  ปืนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

เป็นสวัสดิการสำหรับข้าราชการตำรวจเท่านั้น 

กำลังจะมีปืนเข้าดังนี้

 

GLOCK

  G17 GEN4                                                   G19 GEN4                                               G26 GEN4                                               G34 GEN3

alt alt  alt   alt

 

G21 GEN3                                                      G30 GEN3                                             G23 GEN4

alt  alt  alt

 

TAURUS

856SS2 ขนาด .38 2 นิ้ว,                                 608SS4 ขนาด .357 4 นิ้ว ,                     1911DT ขนาด .45 5 นิ้ว 

alt   alt    alt

 

 

(เฉพาะข้าราชการตำรวจเท่านั้น)  ของมีจำนวนจำกัด

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 16:17 น.