ปืน Les Baer GUN


 

   LES BEAR  PRE MIER II

ขนาด

ขนาด

ผิวปืน

บระจุ

ราคา

.45

5 นิ้ว

ดำ

8+1

116,000  บาท 


 

 LES BEAR   MONOLITH   HEAVY WEIGHT

ขนาด

ขนาด

ผิวปืน

บระจุ

ราค

.45

5 นิ้ว

ดำ

8+1

118,000 บาท