ข่าวสาร


 GLOCK  G 19 gen 4

ขนาด

ขนาด

ผิวปืน

บระจุ

ราคา

9มม.

4.02 นิ้ว

ดำ

15+1

หมด GLOCK   G 21

ขนาด

รุ่น

ขนาด

ผิวปืน

บระจุ

ราคา

.45

G 21

4.6 นิ้ว

ดำ

13+1

หมด 


GLOCK G30SF

ขนาด

ขนาด

ผิวปืน

บระจุ

ราคา

.45

3.78 นิ้ว

ดำ

10+1

xx,xxx บาท

 


 

GLOCK G36

ขนาด

ขนาด

ผิวปืน

บระจุ

ราคา

.45

3.78 นิ้ว

ดำ

6+1

xx,xxx บาท

 


GLOCK G30

ขนาด

ขนาด

ผิวปืน

บระจุ

ราคา

.45

3.78 นิ้ว

ดำ

10+1

xx,xxx บาท

 


alt

GLOCK G34

ขนาด

ขนาด

ผิวปืน

บระจุ

ราคา

9 มม


5.32 นิ้ว

ดำ

17+1

หมด

 


 

GLOCK   G 26 gen 4

ขนาด

ขนาด

ผิวปืน

บระจุ

ราคา

9มม.

3.46 นิ้ว

ดำ

10+1

หมด

 


GLOCK G27

ขนาด

ขนาด

ผิวปืน

บระจุ

ราคา

.40

3.46 นิ้ว

ดำ

10+1

หมด

 

 GLOCK  G 17 OD GREEN

ขนาด

รุ่น

ขนาด

ผิวปืน

บระจุ

ราคา

9 มม.

G 17 OD

4.49 นิ้ว

ดำ

17+1

หมด


 


 

 GLOCK   G 17 gen 4

ขนาด

ขนาด

ผิวปืน

บระจุ

ราคา

9มม.

4.49 นิ้ว

ดำ

17+1

xx,xxx